banner

Người sáng lập chương trình

Nguyễn Thị Minh Tâm

Vietnam First Licensed Consultant of Psycho-Geometrics
MBTI Fully Qualified & Accredited Administrator
Certified Career Coach/Life Coach/Self-love Coach
Certified EQ-i 2.0 Coach
IIN Certified Health Coach
Trainer – Speaker

Xem thêm

Chương trình đào tạo "Trở thành Career Coach cộng đồng"

Giới thiệu chương trình
Các dịch vụ Career Coaching

Khám phá bản thân & chọn việc phù hợp

Tìm việc và viết CV hiệu quả

Tự tin tham dự phỏng vấn

Thay đổi công việc (hay nghề nghiệp)

Xác định công việc phù hợp dành cho sinh viên

Định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh cấp 3

Coach tiêu biểu
Những lời cảm ơn