banner

Người sáng lập chương trình

Nguyễn Thị Minh Tâm

Tư vấn Tâm lý – Hình học® được ủy quyền & đại diện tại Việt Nam
Tư vấn MBTI® được chứng nhận toàn cầu
Tư vấn Sức khỏe của IIN® (Health Coach)
Tư vấn Phát triển Nghề nghiệp (Career Coach)
Tư vấn Quản trị cuộc đời (Life Coach)
Chuyên viên huấn luyện – Diễn giả

Xem thêm

Chương trình đào tạo "Trở thành Career Coach cộng đồng" Năm 2021

Giới thiệu chương trình
Các dịch vụ Career Coaching

Khám phá bản thân & chọn việc phù hợp

Tìm việc và viết CV hiệu quả

Tự tin tham dự phỏng vấn

Thay đổi công việc (hay nghề nghiệp)

Xác định công việc phù hợp dành cho sinh viên

Định hướng nghề nghiệp dành cho học sinh cấp 3

Coach tiêu biểu
Những lời cảm ơn