Đăng ký để được sử dụng dịch vụ "Tư vấn phát triển nghề nghiệp (Career Coaching)" dành cho những ai đã đi làm

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin của bạn

Lưu ý:

  • Bạn phải cam kết hoàn thành bài tập theo lịch được thống nhất với Coach. Trong trường hợp bạn thiếu cam kết, tùy mức độ mà Coach sẽ quyết định ngừng hướng dẫn cho đến lúc bạn sẵn sàng và cam kết.
  • Ngoài các buổi gặp gỡ trực tiếp hoặc trực tuyến, bạn sẽ được Coach hỗ trợ thêm qua email khi cần thiết.